MAKLUMAN PENTING : Pelajar Semester Akhir

Adalah dimaklumkan, kepada semua pelajar PJJ semester akhir yang telah melengkapkan keseluruhan subjek beserta jam kredit yang telah ditetapkan oleh universiti, mohon mengisi Borang Semakan Pengijazahan.

Sila pastikan Borang Semakan Pengijazahan diisi dengan lengkap maklumat subjek beserta gred.

Borang Semakan Pengijazahan mestilah dihantar ke Pejabat PACE UUM SELEWATNYA - LEWATNYA pada 12 SEPTEMBER 2017.  

Sekiranya pelajar lewat mengemukakan borang selepas tarikh yang telah ditetapkan, permohonan untuk bergraduat pada tahun 2017 tidak akan diproses dan akan dibawa ke konvokesyen pada tahun 2018.


CAPAIAN - BORANG SEMAKAN PENGIJAZAHAN [KLIK DISINI]

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses