• Utama
  • Sarjana Muda
  • Muat Turun

BORANG

UNIT KEMASUKAN

BORANG DAFTAR KURSUS / GUGUR TAMBAH

BORANG TARIK DIRI KURSUS(30/9/2015)

* Pelajar perlu memastikan jumlah jam kredit yang tinggal selepas tarik diri tidak kurang dari 5 jam kredit.

* Yuran pengajian tetap dikenakan

* Tarik Diri Kursus Tidak Berbayar (Penalti) : Sehingga Pertemuan Keempat.

* Tarik Diri Kursus Berbayar (Penalti) : 2 minggu Sebelum Peperiksaan Akhir.


BORANG KWSP (dikemaskini 11 Disember 2017) new

BORANG SURAT RASMI (dikemaskini 11 Disember 2017) new

BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN PUSAT

BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN PROGRAM

BORANG PEMINDAHAN KREDIT

Borang A : Bagi kursus yang terdapat didalam Buku Kriteria Pemindahan Kredit.

Borang B : Bagi kursus setaraf kursus UUM yang belum terdapat didalam Buku Kriteria Pemindahan Kredit.


BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PENGAJIAN

BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN KEMASUKAN

MAKLUMAN PENTING: Sila lampirkan bersama Surat Tawaran Kemasukan bagi Permohonan Penangguhan Kemasukan


BORANG PERMOHONAN BERHENTI PENGAJIAN

UNIT PEPERIKSAAN / PRAKTIKUM / PENGIJAZAHAN

BORANG KEMASUKAN PJJ

BORANG TANGGUH PEPERIKSAAN AKHIR/ PERTENGAHAN

BORANG SEMAK SEMULA KURSUS BORANG SEMAK SEMULA KURSUS

(PERMOHONAN DIBUKA : 2 minggu bermula hari pertama keputusan peperiksaan dikeluarkan) & (Bayaran:RM75.00 per kursus)


BORANG AKUAN WAKIL BB1M

[Sila bawa kad matrik pelajar yang diwakilkan bersama bersama salinan kad pengenalan wakil]


BORANG PENGIJAZAHAN

BORANG PERMOHONAN BAYARAN BALIK

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses